Y Gymraeg yn ein Hardal

Adnoddau i deuluoedd

Grwpiau a digwyddiadau Cymraeg yn ein hardal

Dydd Llun
 • 11.00 – 12.00 : (wythnosol) Bore Coffi: YMCA Porthcawl – (Menter Bro Ogwr)
 • 13.30 – 14.30: (wythnosol) Coffi a Chlonc: ar-lein dros Zoom – (Menter Bro Ogwr)
 • 19.30 – 21.00: (wythnosol) Cantorion Coety: Capel Gilead Coety, Pen-y-bont – (Eira Paskin)
 • 19:30 – 20.30: (misol) Cymdeithas Hanes Bro Ogwr, Clwb Criced Tondu ac ar-lein – (Nesta Humphreys)
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
 • 10.00 – 13.00: (4ydd Mercher y mis) Caffi Dydd Mercher: Three Horseshoes, Cefn Cribwr – (John Mason)
 • 19.00 – 21.00: (3ydd Mercher y mis): Clwb Alawon Y Tair (Canu Gwerin): Three Horseshoes, Cefn Cribwr – (John Mason)
Dydd Iau
 • 10.00: (wythnosol): U3A Porthcawl Welsh Group: Clwb Rygbi Porthcawl – (John Pearman)
 • 18:30 – 19:30:  (wythnosol): Paned a Sgwrs: Llyfrgell Porthcawl – (Llyfrgell Porthcawl)
 • 19:00: (Iau 1af y mis): Merched y Wawr Pen-y-bont: Tabernacl Pen-y-bont – (Janet Samuel)
Dydd Gwener
 • 11.00 – 12:00: (wythnosol): Bore Coffi Maesteg: Llyfrgell Maesteg – (Menter Bro Ogwr)
 • 13.30: (wythnosol): Grŵp Cerdded Cam Ymlaen: nai ai ym Marc Slip, Tondu neu o flaen Pafiliwn y Grand Porthcawl – (Menter Bro Ogwr)
 • 14.00 – 15:00: (wythnosol): Paned Prynhawn: Llyfrgell Pencoed – (Menter Bro Ogwr)
 • 19.15 – 20:15: (pythefnosol): Cymdeithas Cymry Porthcawl: Tabernacl Porthcawl – (Tom Price)
Dydd Sadwrn
Dydd Sul
 • (Wythnosol): Oedfa Gymraeg: Capel Carmel-Bethania Maesteg
 • 9.45 – 10.45: (wythnosol): Oedfa Gymraeg: Capel y Tabernacl Pen-y-bont – (Gofalaeth Glannau Ogwr)
 • 10.30 – 11.30: (wythnosol): Oedfa Ddwyiethog: Capel Noddfa-Ruhamah Porthcawl – (Hywel Ebsworth)
 • 11.15 – 12.15: (wythnosol): Oedfa Gymraeg: Capel y Tabernacl Porthcawl – (Gofalaeth Glannau Ogwr)
Mwy i’w ddarganfod