Gofalaeth Glannau Ogwr

Capeli Cymraeg Pen-y-bont ar Ogwr a Phorthcawl

Annibynwyr Cymraeg

Tabernacl Pen-y-bont ar Ogwr

Oedfa’r Sul 9.45 y.b.

Tabernacl Porthcawl

Oedfa’r Sul 11.15 y.b.

Croeso cynnes i bawb, yn ddysgwyr ac ymwelwyr

Koinonia

Cliciwch ar y llun uchod i ddarllen y newyddion diweddaraf yr Ofalaeth.

Podlediad Stiwdio Ogwr

Cliciwch ar y llun uchod i wrando ar ein podlediad. Bydd podcast newydd yn ymddangos pob nos Fercher!

Sesiynau Hyfforddi Undeb yr Annibynwyr

Cyfres o chwe sesiwn fydd yn archwilio gwananol agweddau a fywyd eglwysig: Gweddïo, Arwain Addoliad, Pregethu, Beth yw Eglwys, Gwaith Plant ac Ieuenctid, Gwedd Ddigidol Eglwys.

Sesiynau yn Tabernacl Pen-y-bont, 7-9yh. Am fwy o fanylion, cysylltwch gyda Dylan.

Dehongli Moses: Astudiaeth Feiblaidd

Pob bore Mawrth am 10yb ym Mhorthcawl.
Croeso cynnes i bawb. Am fwy o fanylion, cysylltwch gyda Dylan.

Bore Coffi’r Dysgwyr

Dydd Sadwrn cyntaf pob mis, 10:00yb – 12:00yp yn neuadd y Tabernacl Porthcawl.
Croeso cynnes i bawb.

Ffurfiwyd Gofalaeth Glannau Ogwr pan unwyd Capel y Tabernacl, Porthcawl a Capel y Tabernacl, Pen-y-bont yn 2020 i drafod estyn gwahoddiad i alw gweinidog i’w plith.

Mae’r ofalaeth yn credu mai dod a phobl i adnabod Iesu Grist ac yn aelodau o’i deulu, i feithrin a dyfnhau eu ffydd, a’u paratoi ar gyfer eu gwasanaeth yn yr eglwys a’u cenhadaeth yn y byd er mwyn gogoneddu enw Duw.