Gofalaeth Glannau Ogwr

Annibynwyr Cymraeg

Tabernacl Pen-y-bont ar Ogwr | Tabernacl Porthcawl

Oedfaon y Sul

Pen-y-bont 9.45yb | Porthcawl 11.15yb

Croeso cynnes i bawb, yn ddysgwyr ac ymwelwyr

 

Ein cenhadaeth

Mae’r ofalaeth yn credu mai dod a phobl i adnabod Iesu Grist ac yn aelodau o’i deulu, i feithrin a dyfnhau eu ffydd, a’u paratoi ar gyfer eu gwasanaeth yn yr eglwys a’u cenhadaeth yn y byd er mwyn gogoneddu enw Duw.