Pwy ydy pwy?

Gweinidog

Dylan
Ffôn: 01656 711162
E-bost: glannauogwr@gmail.com

Tabernacl Pen-y-bont

Ysgrifennydd: Hywel Wyn Richards
Ffôn: 01656 768151

Trysorydd: Liz Anderson

Tabernacl Porthcawl

Ysgrifennydd: Tom Price
Ffôn: 01656 742768

Trysorydd: Derek Pearce