Angladdau

Mae angladdau yn nodi diwedd ein bywyd daearol yma ar y ddaear ac yn gyfle i ffrindiau a theulu ffarwelio, i roi diolch am eu bywyd ac i gyflwyno’r i ofal Duw.

Cysylltwch gyda’r gweinidog am fwy o wybodaeth.