Cysylltu

Gweinidog

 • Gofal Bugeiliol, Bedydd, Priodasau ac Angladdau
  Dylan Rhys Parry
  Symudol: 07535 904599
  Ffôn: 01656 711162
  E-bost: glannauogwr@gmail.com

Tabernacl Pen-y-bont

 • Llogi’r capel neu’r neuadd: Siân James
 • Gohebiaeth: Siân Studley

Tabernacl Porthcawl

 • Llogi’r capel neu’r neuadd
  Tom Price, Ysgrifennydd
  Ffôn: 01656 742768

Cyfryngau Cymdeithasol