Trefniadau’r Sul

Oedfa’r Tabernacl Pen-y-bont am 9:45yb

Oedfa’r Tabernacl Porthcawl am 11:15yb

 • Mawrth 31: Gweinidog (Cymundeb Sul y Pasg)
 • Ebrill 7: Gweinidog
 • Ebrill 14: Pregethwr gwadd
 • Ebrill 21: Gweinidog
 • Ebrill 28: Gweinidog
 • Mai 5: Gweinidog (Cymundeb)
 • Mai 12:
  • Pen-y-bont:
  • Porthcawl: *Cwrdd undebol yng nghapel Noddfa-Ruhamah* am 10.30yb
   (Parchg Ddr Christian Williams)
 • Mai 19: Gweinidog
 • Mai 26: Pregethwr gwadd
 • Mehefin 2: Gweinidog (Cymundeb)
 • Mehefin 9: Gweinidog
 • Mehefin 16: Gweinidog
 • Mehefin 23: Pregethwr gwadd
 • Mehefin 30: Gweinidog
  *Cwrdd undebol ym Mhen-y-bont – dim gwasanaeth ym Mhorthcawl*

Mae croeso mawr i ddysgwyr a’r di-gymraeg. Bydd taflen Saesneg gyda’r amlinelliad o’r neges yn gael ei baratoi pob dydd Sul pan fo’r gweinidog yn gwasanaethu.