Trefniadau’r Sul

Oedfa’r Tabernacl Pen-y-bont am 9:45yb

Oedfa’r Tabernacl Porthcawl am 11:15yb

 • Medi 24 – Parchg Andrew Lenny (Aberystwyth)
 • Hyfref 1 – Gweinidog (Cymundeb)
 • Hyfref 8 – Parchg Carwyn Siddall (Cwrdd Undebol yr Hydref)
 • Hydref 15 – Gweinidog
 • Hydref 22 –
 • Hydref 29 – Gweinidog (Sul yr Ofalaeth ym Mhorthcawl yn unig: Oedfa Diolchgarwch)
 • Tachwedd 5 – Gweinidog
 • Tachwedd 12 – Gweinidog
 • Tachwedd 19 – Gweinidog
 • Tachwedd 26 –
 • Rhagfyr 3 – Gweinidog (Cymundeb)
 • Rhagfyr 10 – Gweinidog
 • Rhagfyr 17 – Gweinidog
 • Rhagfyr 24 – Gweinidog (Cymundeb)
 • Rhagfyr 25 – Gweinidog (Cymundeb: Dydd Nadolig yn Tabernacl Pen-y-bont am 9.30yb)

Mae croeso mawr i ddysgwyr a’r di-gymraeg. Bydd taflen Saesneg gyda’r amlinelliad o’r neges yn gael ei baratoi pob dydd Sul pan fo’r gweinidog yn gwasanaethu.