Priodasau

Mae priodi yn un o gamau pwysicaf yn eich bywydau. Bydd emynau a gweddïau yn rhan annatod o briodas Gristnogol. Bydd yr eglwys yno i’ch cefnogi yn eich addewidion i’ch gilydd, ym mhresenoldeb Duw cariadus.

Os hoffech drafod Priodas, cysylltwch gyda’r gweinidog.