Llogi’r adeilad

   

Ynghyd ag adeilad y Capel mae gan y Tabernacl neuadd aml bwrpas a chegin. Dros y blynyddoedd diwethaf mae nifer o gymdeithasau wedi cael defnydd o’r neuadd.

   

Os hoffech logi’r neuadd neu’r capel, cysylltwch gyda’r ysgrifennydd am delerau a manylion pellach.