Archwilio ffydd

Hoffech chi wybod mwy am y ffydd Gristnogol? Efallai eich bod yn newydd i’r ffydd, neu yr hoffech ddyfnhau eich ffydd drwy astudio neu drafod ymhellach?

Rydyn ni’n cynnig nifer o gyfleoedd gydol y flwyddyn i wneud hynny, gan gynnwys sesiynau Astudio’r Beibl, cyfarfodydd Gweddi. Gallwn hefyd argymell nifer o adnoddau i’ch helpu i archwilio ffydd yn eich amser eich hun. Gallwch gysylltu gyda’r gweinidog am fwy o wybodaeth.