Cymdeithas Cymry Porthcawl

Cymdeithas Cymry Porthcawl: Rhaglen 2023 – 2024

Cynheilir y cyfarfodydd yn Neuadd Capel y Tabernacl Porthcawl am 7.15yh

 • Hyfref 13 – Dr Mari Morgan
 • Hyfref 27 – Rhys Morgan (Tarian Drums)
 • Tachwedd 10 – Mathew Evans
 • Tachwedd 24 – Huw Irranca Davies
 • Rhagfyr 8 – Siân Meinir
 • Rhagfyr 17 – Oedfa’r Nadolig am 3.00yp
 • Ionawr 12 – Roger Stone
 • Ionawr 26 – Dewi Lewis
 • Chwefror 9 – Mark Morgan
 • Chwefror 23 – Richard Cleaves
 • Mawrth 8 – Noson Lenyddol
 • Mawrth 22 – Côr Merched Bro Ogwr
 • Ebrill 19 – Cinio Pen Tymor: Siaradwr Gwadd – Syr Gareth Evans

Tocyn aelodaeth: £15 y flwyddyn

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Tom Price